Sample Photo
  Trang chủ UTC2 TRANG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI ĐI LẦN 2, LẦN 3       Nộp tiền thi đi lần 2, lần 3 qua tài khoản của VietinBank

Loại hình đào tạo: Niên chế Tín chỉ                                         Đợt đăng ký :Thi Lan 2 Kỳ I 1617 Hệ LT, Bằng 2
Hệ đào tạo:
Khoá:
Lớp:
Mã SV:

Deverloped by Thai Son company limited. All rights reserved.