Sample Photo
  Trang chủ UTC2 TRANG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI ĐI LẦN 2, LẦN 3       Nộp tiền thi đi lần 2, lần 3 qua tài khoản của VietinBank

Loại hình đào tạo: Niên chế Tín chỉ                                         Đợt đăng ký :Thi L2 kỳ I 1617, L3 kỳ II 1516 hệ VHVL K54 đến 55
Hệ đào tạo:
Khoá:
Lớp:
Mã SV:

Deverloped by Thai Son company limited. All rights reserved.